Het museum Zelhem in oorlogstijd is een particulier initiatief van Zelhemmer Bert Schieven

Elke 1e zondag van de maand van 13:30 - 16:30 uur