Zelhem in oorlogstijd

Zelhem in oorlogstijd is een uniek en historisch Zelhems erfgoed.

Zelhem in oorlogstijd is een historisch museum dat in en overzicht geeft over Zelhem en de Zelhemmers tijdens de 2e wereldoorlog. Daarnaast geeft het museum ook een overzicht van de periode direct na de 2e wereldoorlog in Nederlands Indië waar een aantal Zelhemse jongemannen voor werden opgeroepen.

  • Historie

    De eerste oorlogsjaren verliepen voor het grootste deel van de bevolking betrekkelijk rustig. Natuurlijk waren bijna alle artikelen op de bon, maar dat had voor de grotendeels boerenbevolking bij lange na niet die gevolgen zoals dat in de grote steden het geval was. Tijdens de Duitse inval in mei 1940 werd Zelhem min of meer zijdelings gepasseerd en de enige materiële schade betrof het bruggetje in de Kruisbergseweg die door terugtrekkende Nederlandse troepen werd opgeblazen. Ook het huis van de familie Kappert (Zelhemmerend) liep hierbij aanzienlijke schade op. Twee inwoners van Zelhem, Eduard Peppelman en Derk Jan Heinen, sneuvelden tijdens de gevechten op de Grebbeberg. Vanaf juli 1940 werden er in de vorm van luchtdoelartillerie (Flak) permanent Duitse troepen binnen de gemeentegrenzen gestationeerd. De grootste last die men van deze troepen ondervond was het telkens weer gedwongen af moeten staan van woonruimte, de zogenoemde inkwartiering.

  • Missie

    De missie van Bert Schieven is om zo veel mogelijk inwoners van Zelhem en omgeving informatie te geven over de oorlogsperiode en de periode Nederlands Indië.

Evenementen in het museum
Tags:
Museum Logo
Google Map
News from the Museum
Sponsors
Services

Er is een mogelijkheid om iets te drinken.

Museum Hours

9:30–6:00, Monday Until 8:00

Museum Location

2270 S Real Camino Lake California

Zelhem in oorlogstijd: Is een museum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx