ZIOT is op zoek naar VRIENDEN!

Het museum Zelhem in oorlogstijd ( ZIOT ), is een particulier initiatief. Die op geen enkele wijze financiële steun of subsidies ontvangt. Tevens hebben we besloten om voor de entree een vrije gift te hanteren, zodat het allemaal zeer laagdrempelig blijft. Nadeel hiervan is dat het museum voor bijvoorbeeld de huur van het pand, kosten van de site, onderhoud van de collectie en soms een aankoop van een zeer zeldzaam onderdeel volledig aangewezen is op giften.

Om nu te proberen hier wat meer structuur in te brengen, willen we uiteraard volledig vrijwillig de rubriek “vrienden van het museum ZIOT” in het leven roepen. Als u het museum financieel wilt steunen is uw gift meer dan welkom.

U kunt het bedrag storten op NL96 RABO 0379776898 ovv. Bijdrage museum ZIOT.

Museum Hours

9:30–6:00, Monday Until 8:00

Museum Location

2270 S Real Camino Lake California

Zelhem in oorlogstijd: Is een museum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx