Geen entree

Er wordt voor een bezoek aan het museum Zelhem in oorlogstijd geen entree gevraagd. Uiteraard maken we onkosten. Om deze enigszins wat vergoed te krijgen zou het mooi zijn dat de bezoekers een vrijwillige bijdrage in de pot doen. Dank u wel.