Bericht weekblad Contact 27 april 2021.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…’ Zeven Bronckhorsters hoorden 26 april deze openingszin uit de mond van burgemeester Marianne Besselink. Allen kregen zij een lintje vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.
En 1 daarvan is Zelhemmer Bert Schieven.
Bert Schieven is en was onder andere betrokken als vraagbaak voor de vliegtuigcrashes in Zelhem, de joodse gemeenschap in Zelhem, Indiëgangers Zelhem et cetera. Onder andere ten aanzien van de berging van het Lancaster vliegtuig. Bert wist welke bemanning daarin gezeten moest hebben en spoorde familieleden op. Leerlingen van Zelhemse scholen en duizenden bezoekers op de bergingslocatie kregen van Bert een uitleg aan de hand van de informatiepanelen, het doel van het toestel en de bemanning. Ook maakte hij een leskoffer voor de scholen. Daarnaast heeft hij geholpen met informatie voor diverse boeken, waaronder Rijpstra’s ondergang, Voor altijd 21, Dagboek van de Heidesmid en oorlogsdagboeken mevrouw Meijering. Diverse jaren (vanaf 1975) was hij betrokken bij Voetbal Vereniging Zelhem: bestuurslid senioren teams, technische zaken en coördinator scheidsrechters, lid sponsorcommissie (werving/coördinatie reclameborden), kascontrole, jeugdleider et cetera. Hij is vrijwilliger/vraagbaak en lopend archief van oudheidkundige vereniging Salehem en museum Smedekinck en Oud Zelhem. (bericht uit contact Bronckhorst Noord)
Museum Hours

9:30–6:00, Monday Until 8:00

Museum Location

2270 S Real Camino Lake California

Zelhem in oorlogstijd: Is een museum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx